Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish

Meniny dnes oslavuje

Nedeľa, 24 marec 2019

Dnes má meniny
Gabriela
Zajtra má meniny
Marián

Štatistiky

Návštevníkov: 181165

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
apríl 2012 - jún 2012

logo_programu_pion.giflogo_slovak.jpgflaga_ueunia_europejska_efrr_centralnie_sk.gifImplementácia projektu a informačné aktivity

V rámci uvedenej aktivity boli v sledovanom období vykonané:
• činnosti v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – prieskum trhu a zadávanie zákazky s nízkou hodnotou,
• koordinačné pracovné stretnutia,
• komunikácia s poľským partnerom,
• aktualizácia webovej stránky obce vo vzťahu k projektu,
• komunikácia s dodávateľmi,
• organizačné zabezpečenie aktivít projektu,
• administratívne činnosti spojené s aktivitami projektu... a pod.
Príprava a realizácia týždenného pobytu detí v Nižných Repašoch
Týždenný pobyt žiakov sa uskutočnil v týždni od 16.4. – 20.4.2012. Zúčastnili sa ho deti zo základných škôl v Nižných Repašoch, Spišského Hrhova a Noweho Targu. Program žiakov prebiehal v súlade s naplánovaným programom, ktorý tvorí prílohu MS. Žiaci partnerských škôl zažili diskotéku, zaujímavé výlety, športové a spoločenské hry. Zaujímavosťou je, že dňa 19.4.2012 sa na žiakov prišla pozrieť aj televízia Markíza a natočila o projekte krátky šot, ktorý bol následne odvysielaný v hlavnom spravodajstve TN. Pre žiakov to bol nádherný zážitok. Spoznali nových priateľov, užili si krásy prírody Levočských vrchov a nabrali sily do ďalších školských povinností. Priateľstvá sa aj naďalej zachovávajú prostredníctvom e-mailovej komunikácie a komunikácie na sociálnych sieťach.
film_deti_na_web.jpg
deti.jpg
deti2.jpg
deti3.jpg
deti4.jpg
deti5.jpg
Spracovanie DVD propagačného materiálu
Počas pobytu žiakov dňa 19.4.2012 boli natočené dodávateľom posledné snímky z priebehu realizácie projektu. V ďalších dňoch bolo realizované strihanie filmu, zabezpečenie publicity na obal, konzultácie ohľadom obsahu a samotné lisovanie filmu.
dvd.jpg
Spracovanie bulletinu
V sledovanom období bol spracovaný bulletin o priebehu realizácie projektu a o jeho výsledkoch. Tento bude propagovať projekt a Program cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007 – 2013. Bulletin bol preložený do PL jazyka, prebehli konzultácie s dodávateľom ohľadom publicity a celkového vzhľadu materiálu. Tento bulletin bol distribuovaný riaditeľom škôl, ktoré by mohli byť potenciálnymi užívateľmi výstupov projektu.  
bulletin_web.jpg
Príprava záverečnej konferencie
Prípravné práce záverečnej konferencie obsahovali koordinačné stretnutia, príprava programu, zabezpečenie tlmočníckej techniky, zabezpečenie tlmočenia celej konferencie, príprava prezentácií, zabezpečenie priestorov, dopravy pre PL účastníkov, občerstvenia a pod.
Realizácia záverečnej konferencie
Záverečná konferencia sa uskutočnila dňa 8.6.2012 o 14.00 hod v priestoroch ZŠ Nižné Repaše v zmysle pripraveného programu a pozvánky. Účastníkom boli odprezentované výsledky projektu nie len v Power pointových prezentáciách, ale mali zorganizovanú aj prehliadku zrekonštruovaných a novovytvorených priestorov ŠvP. Účastníkom boli rozdané prezenty (USB) a bulletiny o výsledkoch projektu. Na záver sa uskutočnila recepcia, kde sa neformálne zhodnotili výsledky projektu a naplánovali sa ďalšie aktivity do budúcnosti.
konferencia1.jpg
konferencia2.jpg
konferencia3.jpg
 
Ďalšia >

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Nižné Repaše
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.