Výber jazyka

  • Slovak utf-8
  • English
  • German formal - Sie
  • Polish

Meniny dnes oslavuje

Pondelok, 25 marec 2019

Dnes má meniny
Marián
Zajtra má meniny
Emanuel

Štatistiky

Návštevníkov: 123816

Štatistiky pre www.spis.eu.sk

TOPlist
TOPlist
Pamiatky
    Medzi najväčšie pamiatky Chrasti nad Hornádom okrem kostola Najsvätejšej Trojice a kamenného múra, ktorý ho obopína patrí aj budova bývalej rímskokatolíckej ľudovej školy, bývalý farský úrad a zvonica. Medzi ďalšie nemenej významné pamiatky patrili kaštieľ a zemianksa kúria. KaštieľKaštieľ, ktorý bol majetkom rodiny Mariássy sa nachádzal pri rieke Hornád v západnej časti obce. Bol pravdepodobne o 200 rokov starší než kaštieľ v Markušovciach, ktorý bol postavený v dobe rakocziovských povstaní, presnejšie okolo roku 1643. Išlo o veľkú dvojposchodovú budovu, ktorá mala mnoho miestností. Múry mali hrúbku 1 m. V roku 1933 bola táto budova už značne zničená. V prízemí bývali čeľadníci veľkostatku. 1. poschodie sa mohlo po opravách dobre obývať, ale bolo používané len ako sýpka. 2. poschodie, ktoré pôvodne obývala čeľaď bolo prázdne. Kaštieľ neskôr spolu s veľkostatkom prešiel do rúk rodiny Mariássy do rúk Dr. Jozefa Bernoláka, hlavného štátneho lekára v bývalej rakúsko-uhorskej armáde, od ktorého ho zase odkúpil Dr. Andrej Lorber, advokát v Spišskej Novej Vsi. V roku 1945 po rozparcelovaní veľkostatku Dr. Andreja Lorbera bol tento kaštieľ i so záhradou pidelený na školské účely. O jeho údržbu sa mala postarať obec. Ale v roku 1946 bol zasiahnutý bleskom a po následnom požiari bol značne poškodený. V takomto stave bol pridelený obci, ktorá tu umiestnila materskú školu a úrad Miestneho národného výboru. Materská škola však bola v roku 1950 zrušená a namiesto nej tu bol zriadený poľnohospodársky útulok. Ten bol ale taktiež zrušený. A tak sa kaštieľ ďalej používal na tanečné zábavy až do jeho úplného zničenia.

Čo sa týka zamianskej kúrie, tá sa nachádza v susedstve školy a kostola. Jej pôvodným majiteľom bol Štefan Mariássy, keďže sa vyskytuje v súpise z roku 1687 medzi jeho rekvirovaným majetkom. Uvádza sa tu tiež, že bola drevená. Pozostávala z dvoch obytných izieb, dvoch bočných komôr, kuchyne a pivnice. V takomto stave sa spomína aj v roku 1692, kedy má hodnotu 600 forintov. Neskôr patrila rodine Iljafalussy. Keď bol veľkostatok rozparcelovaný, odkúpil kúriu akademický maliar Jozef Hanula. Išlo o drevenú budovu stojacu na vyvýšených základoch. Teda zachovala si svoj pôvodný ráz. Avšak v súčasnosti sa z nej zachovali len ruiny kamenných základov.

 

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

© 2019 Chrasť nad Hornádom
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.